LuxMedica Centrum Medyczne, ul. Welecka 38, 72-006 Mierzyn

Igłoterapia Szczecin

Igłoterapia jest metodą polegająca na wkłuciu igły injekcyjnej lub akupunkturowej w miejsce określane punktem maksymalnie bólowym / lub polem takich punktów. Czym jest takowe miejsce? Jest to stan (!!! - uwaga na to słowo, ono tłumaczy więcej, niż się wydaje) tkanki, zmieniony pod wpływem nieprawidłowych impulsów płynących z okalających punkt tkanek. Najczęściej punkty te znajdujemy na styku tkanek narządy ruchu z okostną, do której przyczepiają się te tkanki lub na samej okostnej, na którą "rozpłynęło" się podrażnienie. O których tkankach mowa? Najczęściej o więzadłach spajających ze sobą elementy stawów i o przyczepach mięśni a nie ich brzuścach. Stan podrażnienia okostnej tworzy się w pewien charakterystyczny sposób: poprzez trwanie nieprawidłowego stanu tkanki wczepionej do kości. Tą nieprawidłowością jest nadmierne napięcie statyczne, gwałtowny uraz "wpisujący" w pamięć tkanki zwiększone napięcie obronne mające w momencie urazu ochronić tkankę przed zerwaniem, uszkodzeniem oraz - co w sumie najważniejsze - przedłużające się napięcie o charakterze wzorca emocjonalnego (reakcji na otaczający nas świat, na relacje z innymi ludźmi...). Podrażnienia te, stany trwające wielokrotnie latami, prowadzą do określonego obrazu patologicznych napięć niosących ze sobą zazwyczaj następowe schorzenia czy to w samym narządzie ruchu czy też w narządach wewnętrznych. Jednym ze sztandarowych objawów takowych procesów jest ból i to on powoduje konieczność poszukiwania skutecznej metody na walkę z nim.

 

Z jednego wkłucia wykonuje się zazwyczaj kilka/kilkanaście ukłuć punktu/punktów zmienionych czynnościowo. Zabiegowi towarzyszą zwykle: pojawienie się reakcji, która jest doskonale znana pacjentowi ("tak, to jest ten ból, który znam", "oo, tak, tamtędy ten ból promieniuje"), swoiste "przeładowanie" emocjonalne, któremu mogą towarzyszyć łzy, płacz, krzyk oraz/lub reakcje autonomiczne w postaci omdleń, wrażenia osłabienia, reakcji jelitowych itd. Dla terapeuty zabieg ten ma dwojaki charakter: diagnostyczny i leczniczy. Diagnostyczny, bo pokazuje, czy dane miejsce jest współtwórcą określonego schorzenia, współuczestnikiem łańcucha zdarzeń, a leczniczym, gdyż wprowadzone w trakcie zabiegu bodźce uruchamiają lawinę reakcji mających na celu zmianę sytuacji miejscowej ale - co ważniejsze - całościowej człowieka leczonego. Dla terapeuty intensywność tzw. reakcji pozabiegowych jest podpowiedzią i próbą sondowania, jakie będą efekty zabiegu. Dla pacjenta mogą być trudnym do znoszenia kilkudniowym doświadczeniem, ale uświadomiony o tym chory, łatwiej wytrwa i chętniej będzie obserwował to, co dzieje się z jego ciałem w trakcie następujących po zabiegu dni.

 

Suche igłowanie (ang. Dry needling) to metoda leczenia punktów bólowych (tzw. punktów spustowych mięśniowo-powięziowych). Punkty bólowe mogą być zlokalizowane w różnych okolicach ciała i wywoływać ostre lub przewlekłe bóle w miejscu ich występowania, jak również mogą być odczuwane w odległych okolicach ciała. Ból odczuwany przez pacjenta może być bólem lokalnym ostrym, bólem rozlanym lub promieniującym w różnych kierunkach ciała powodującym drętwienie kończyn, karku, pleców itp. Często mogą towarzyszyć temu również ograniczenie ruchomości kończyn lub kręgosłupa. Igłoterapia sucha jest metodą nadającą się zarówno do leczenia ostrych, jak i przewlekłych dolegliwości bólowych.

Do nakłuć używa się cienkich igieł, takich jak w akupunkturze, aby odczucia przy aplikacji były znikome, a uszkodzenie tkanek minimalne. Nazwa „sucha igłoterapia” bierze się stąd, że poprzez igłę nie wprowadza się w tkanki żadnych substancji. Efektywność igłoterapii jest uzależniona od właściwego umieszczenia igły w mięśniowo-powięziowym punkcie spustowym. Co ważne dla pacjenta, skutki zabiegu są odczuwane do 24h po wykonaniu zabiegu (zmniejszenie bólu, przywrócenie ruchomości, zmniejszenie napięcia), a pełny efekt terapeutyczny co do zasady uzyskuje się już po kilku zabiegach. Jest to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod walki z bólem. Przykładowe dolegliwości leczone tą metodą:

* bóle  stawów barkowych, łokciowych i dłoni

* bóle kręgosłupa, 

* bóle kończyn dolnych,

* bóle mięśni

* bóle głowy, zawroty głowy

* uzupełnienie terapii manualnej

  • http://incert.pl
  • http://isynergia.pl
  • http://medeor.com.pl
  • http://www.nzozmedicalcare.pl
  • http://trans-medics.pl
  • http://www.wseit.edu.pl
  • http://www.paladin-szczecin.pl
  • http://medica.edu.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl