ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Leczenie skolioz

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA  SKOLIOZ PRZY UŻYCIU APARATU SKOL-AS

 

Jest jedną z form terapeutycznych stosowanych u dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.

Opiera się na kompleksowym oddziaływaniu na układ bierny i czynny stabilizujący kręgosłup a także na układ nerwowy kontrolujący te struktury.

 

Polega na :

 

 • Stymulacji biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych
 • Wskazana dla  skrzywień kręgosłupa pomiędzy 6° a 40° stopniem kąta skrzywienia

 (w.g kąta Cobba-oceny dokonuje ortopeda na zdjęciu rtg. kręgosłupa)

 • Wspomaga pracę terapeuty
 • Nauka autokorekcji
 • Stymulacja struktur układu nerwowego w celu redukcji wzorców ruchowych
 • Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej

 

Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg. Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz - co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.

 • https://siodmeniebo.szczecin.pl
 • https://trans-medics.pl
 • https://incert.pl
 • https://isynergia.pl
 • https://medeor.com.pl
 • https://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
 • https://www.wseit.edu.pl
 • https://medica.edu.pl
 • https://www.nzozmedicalcare.pl
 • https://www.paladin-szczecin.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl